fbpx

KRKA

Krka je danes mednarodna farmacevtska poslovna skupina, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 40 državah z več kot 12.000 zaposlenimi na različnih koncih sveta. Tako po finančnih kot drugih kazalnikih se uvršča v sam svetovni vrh generičnih farmacevtskih družb.

Ključni del naše ponudbe so zdravila na recept, ki lajšajo najpogostejše bolezni sodobnega časa. Prisotni smo v Sloveniji in na generičnih farmacevtskih trgih zahodne, vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope, vse bolj pa tudi na čezmorskih trgih – predvsem na Srednjem in Daljnem vzhodu, v Afriki in Srednji Ameriki, in na Kitajskem. Svoje izdelke proizvajamo tudi na Hrvaškem, Poljskem, v Ruski federaciji in Nemčiji. Z našimi zdravili, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, se vsak dan zdravi 50 milijonov ljudi v več kot 70 državah.

Skrbno načrtujemo nastanek vsakega zdravila. Njegova življenjska pot je v naših rokah – od učinkovine do končnega izdelka. Zagotavljamo kakovost celotnega procesa, od razvoja zdravilne učinkovine, farmacevtske oblike in analiznih metod, proizvodnje, pakiranja do njegove distribucije in trženja. Vertikalna integracija nam omogoča visoko stopnjo inovativnosti.

V sodobnih in tehnološko dovršenih proizvodnih obrati doma in po svetu proizvedemo 17 milijard tablet in kapsul na leto. Z digitalizacijo ter visoko avtomatiziranim in računalniško vodenim konceptom proizvodnje konstantno zagotavljamo visok nivo kakovosti ter hkrati izboljšujemo stroškovno učinkovitost in odzivnost našega poslovnega procesa.

Krkina razvojna moč je splet jasnih strategij, razvojnih usmeritev in predanosti skupnim vrednotam: hitrosti in fleksibilnosti, partnerstvu in zaupanju, kreativnosti in učinkovitosti. Verjamemo v moč znanja, dela in sodelovanja. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, in nenehnega učenja. Našim sodelavcem zagotavljamo zanimive delovne izzive, optimalne delovne razmere, nadgrajevanje veščin in kompetenc ter karierni razvoj.

Trajnostni razvoj je ena od naših temeljnih usmeritev. Vodi nas pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, vlaganju v tehnologijo in zaposlene ter pri skrbi za varno, zdravo, spodbudno in prijetno delovno okolje, pri sodelovanju s poslovnimi partnerji, dobavitelji, z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, različnimi nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami. V skrbi za zdravo družbo ter lepšo in kakovostnejšo prihodnost spodbujamo številne dejavnosti, s katerimi omogočamo razvoj družbenega okolja ter ohranitev narave za sedanje in prihodnje generacije.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

Kaj ponujate novim sodelavcem?

– Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
– V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
– Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
– Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve.
– Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.

Prosta delovna mesta

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC v Korporativni ekonomiki za:

– razvoj poslovne informatike

– upravljanje poslovne mreže v tujini

– mednarodno računovodstvo

– kontroling in poslovno informiranje

dokumentarno finančno kontrolo

Več prostih delovnih mest: https://krka.csod.com/ux/ats/careersite/13/home?c=krka

Stopite v kontakt

Spletna stran: www.krka.si

Bodi prvi obveščen o prostih delih.

Prijavi se na novice!
Povežimo se!