fbpx

Od nekdaj želiš spoznati poklic novinarja od blizu? Te zanima raziskovanje in odkrivanje aktualnih zgodb? Želiš spoznati, kako poteka terensko delo in kako gledalkam ter gledalcem predstaviti velike zgodbe našega vsakdana?

POP AKADEMIJA ti omogoča, da dobiš neposreden vpogled v svet medijev in spoznaš delo novinarja od blizu v teoriji in praksi. Priznane voditeljice in voditelji informativnih oddaj, uredniki, novinarke in novinarji, bodo postali tvoji mentorji. Predali ti bodo svoja dolgoletna znanja in bogate izkušnje ter razkrili vse skrivnosti poklica, ki nikoli ne spi.

Po končanem izobraževanju boš:

– pridobil/a vpogled v svet novinarstva in medijev,

– spoznal/a vrhunske strokovnjake s področja novinarstva,

– svoje znanje nadgradil/a s teorijo in prakso,

– usvojil/a tehnike dela z viri in preverjanja dejstev,

– izkusil/a kako poteka delo v eni izmed redakcij,

– znal/a sam/a pripraviti prispevek,

– pridobil/a nove veze in poznanstva in

– spoznal/a podjetje ter raziskal/a karierne priložnosti.

POP AKADEMIJA se prične predvidoma aprila 2022.

PRIJAVE

Če si med tistimi študentkami in študenti, ki se spogledujejo s prvo zaposlitvijo, imaš strast do novinarstva in si želiš pridobiti teoretična znanja ter praktične izkušnje, oddaj prijavo in usvoji novinarska znanja. Med vsemi prijavljenimi bodo izbrali skupino kandidatov, ki bodo prejeli to enkratno priložnost za brezplačno udeležbo na POP AKADEMIJI.

Prijave sprejemajo preko e-pošte: eva.klancar@pop-tv.si. Pošlji svojo predstavitev (življenjepis) in kratko motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj se želiš udeležiti POP AKADEMIJE.

Prijave zbirajo do 28. 2. 2022.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študenti, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri čemer se mora študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2022.

Več informacij >>>
Management Group letos organizira že 11. mednarodno case-solving tekmovanje Business Hive. Vabljeni vsi, tako domači kot tudi tuji študentje različnih smeri, da se pomerite v reševanju resničnih poslovnih izzivov.

Vsako leto predstavniki podjetji najprej predstavijo študentom poslovni izziv, s katerim se soočajo, nato imajo skupine treh ali štirih članov na voljo malo manj kot 72 ur časa, da pripravijo rešitev. Na koncu tekmovalci predstavijo rešitev predstavnikom podjetij, ki izberejo najboljšo rešitev. Zmagovalna skupina študentov prejme denarno nagrado v višini 1000 € in referenčno pismo.

Business Hive bo letos potekal od 11. do 13. marca 2022 v ONLINE obliki. Prijave se bodo odprle 1. februarja 2022 ob 13. uri na spletni strani organizatorjev.

Sprejmi izziv:  www.business-hive.net

Več informacij o tekmovanju najdete na spletni strani: http://www.business-hive.net ter Facebook strani: https://www.facebook.com/businesshivesi

V GEN-I smo z namenom, da uspešno naslovimo izzive podnebne krize, pripravili strateški razvojni načrt s katerim bomo bistveno pripomogli k razogljičenju slovenske energetike. Ker v tem vidimo edinstveno poslovno priložnost, načrtujemo do leta 2030 investirati več kot 1 milijardo evrov v naložbe v obnovljive vire, hranilnike energije, energetsko učinkovitost in digitalne platforme. Ob tem bomo ustvarili več kot 700 novih zelenih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo nad 100 tisoč evrov na zaposlenega.

GEN-I že danes ni tipično energetsko podjetje. S prihajajočim investicijskim ciklom in popolno usmeritvijo v razogljičenje slovenske energetike postajamo vse bolj digitalno tehnološko podjetje in izstopamo iz okvirja tradicionalne energetske družbe. Za doseganje ambiciozne vizije zelene preobrazbe smo se zavezali pomembnim korakom v razvoju novih tehnoloških rešitev in zelenih storitev. Za uresničevanje zastavljenih načrtov bomo samo v naslednjih 12 mesecih zaposlili več kot 100 novih sodelavcev različnih disciplin: tehnikov, družboslovcev, humanistov in naravoslovcev. Krepili bomo multidisciplinarne ekipe strokovnjakov, ki bodo znale združevati nove tehnološke rešitve v energetiki z inovativnimi poslovnimi modeli in drugimi netehnološkimi inovacijami ter s tem zelene tehnologije približati ljudem.

Začenjamo pri sebi. Razogljičili bomo svoje lastno delovanje že do leta 2025. Delujemo kot vodilni promotor čim hitrejšega razogljičenja slovenske družbe. Ključna za nas sta pri tem digitalizacija vsega in trajnostna samooskrba. Iščemo nove sodelavce, ki z nami delijo vizijo trajnostne in brezogljične prihodnosti.

V letu 2022 bomo s 100 novimi sodelavci postopoma krepili področja delovanja zelenih storitev, trgovanja in maloprodaje. Z novimi kadri bomo podprli IT ekipe, ki razvijajo aplikacije, digitalizirajo poslovanje in skrbijo za učinkovito podporo našim delovnim procesom. Z izjemnimi trgovci bomo skrbeli, da se GEN-I razvija kot največji trgovec z energijo v Sloveniji in eden najpomembnejših na veleprodajnih energetskih trgih. Vemo, da se v podatkih skriva vrednost, ki nam omogoča boljše odločanje, zato bomo s podatkovnimi analitiki še naprej krepili sprejemanje podatkovno podprtih odločitev na vseh področjih poslovanja. V svoje vrste vabimo še strokovnjake na področju novih zelenih tehnologij in sončnih elektrarn, ki bodo skrbeli za področje samooskrbe, velike projekte, projektiranje in načrtovanje.

Glavni adut za razvoj GEN-I predstavljajo zaposleni. Ključno konkurenčno prednost in vrednost nosijo naši sodelavci, zato razvoj zaposlenih postavljamo na prvo mesto. Našo nagnjenost k prvovrstnim rezultatom dopolnjujemo z neprestanim oziranjem po možnostih za izboljšave, z učenjem in inoviranjem. Pri zaposlenih prepoznavamo, v čem so odlični, kar pomeni, da se osredotočamo na zaznavanje vrlin ekip in posameznikov ter učenja iz uspehov. Zasledujemo delovno okolje, kjer vsak zaposleni dela tisto, v čemer je najboljši.

Pridruži se viziji brezogljične družbe, razvijaj svoj potencial v družbi vrhunskih strokovnjakov in multidisciplinarnih ekipah, ustvarjaj zeleno prihodnost v mednarodno uspešnem podjetju.

Nagradni natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

 Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Naši rojak, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah, so organizirani v številna društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, slovenske pesmi prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.

Če vas ta tematika zanima in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo zaključnega dela, imamo odlično novico.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav zdaj razpisuje že 20. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Do sedaj je na natečaj prispelo že prek 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorantov različnih študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu.

Na letošnjem natečaju bodo upoštevana dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarno nagrado, in sicer:

 • prva nagrada v višini 800 evrov,
 • druga nagrada v višini 600 evrov in
 • tretja nagrada v višini 400 evrov.

Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. 2. 2022. Več o prijavi  si lahko preberete v besedilo nagradnega natečaja, ki je na voljo na uradni spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu >>>

Če pa se še odločate, o čem bi lahko pisali v svojem zaključnem delu, naj bo to povabilo k razmisleku o temah, ki so povezane s Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu, in se na nagradni natečaj morda prijavite prihodnje leto.

Dodatna pojasnila in informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali prek elektronske pošte: pr.urad.slovenci@gov.si.

Karierni center Ekonomske fakultete je tudi v letu 2021 organiziral spletni teden Delo mene išče (v nadaljevanju DMI), ki je študente in iskalce zaposlitve povezal s priznanimi domačimi in mednarodnimi podjetji. Tokrat se je DMI odvijal v novembru, od ponedeljka, 22., do petka, 26. novembra.

V tem tednu se je izjemno veliko dogajalo, od konferenc in okroglih miz do hitrih »zmenkov«, kjer so se delodajalci in študentje ter ostali iskalci zaposlitve na hitro spoznali. Predstavila so se različna mednarodna in slovenska podjetja, ki so poleg predstavitev organizirala tudi izobraževalne konference, kjer so študentom predala praktično znanje.

V tednu DMI se je na predavanjih in okroglih mizah govorilo o razvijanju kompetenc za mednarodno konkurenčnost, karieri doma in v tujini, kompetencah prihodnosti, personal brandingu, mentorstvu, talentih in sposobnostih ter o tem, kako kot študent navdušiti delodajalca in kako si zgraditi ustrezen profil LinkedIn.  

Delodajalci so na tedenskem dogodku DMI predstavljali prosta delovna mesta, ki ustrezajo raznim profilom študentov na Ekonomski fakulteti, kot so delo v reviziji in davčnih svetovalnih servisih, poslovno svetovanje, računovodstvo, IT razvoj ipd. Poudarili so, da so tudi študentje dobrodošli, čeprav še nimajo izkušenj, in jih spodbujali, da še pred zaključkom študija izberejo podjetja, kjer želijo graditi nadaljnjo kariero. Povezovanje se namreč začne že preko študentskih del, praks in mentorskih programov.

Predstavniki podjetij so razkrili marsikatero skrivnost, ki lahko študentom pomaga do prve zaposlitve, in z udeleženci delili, katere so slabosti, ki jih srečujejo pri mladih iskalcih zaposlitve. Nekaterim samoumevno, spet drugim zanemarljivo je poznavanje podjetja, kamor študent pride na razgovor, pripravljenost na intervju, navajanje mehkih veščin v življenjepisu, ki naj bo brez pravopisnih napak, in seveda izbira primerne fotografije, ki naj odraža določeno mero poslovnosti. To so le nekatere izmed zelo pomembnih malenkosti, ki odločajo o pridobitvi prave prve službe, ki študentu omogoča razviti kariero, kjer s svojimi znanji in talenti kar največ doprinese izbranemu podjetju.

Če ste DMI zamudili, si lahko ogledate predstavitve podjetij na YouTube kanalu: Predstavitev podjetij DMI 2021.

Predstavitve podjetij

Seznam in opise podjetij, ki imajo odprta delovna mesta, na katera se lahko prijavite, najdete na povezavi: https://www.kariernicenteref.si/dmi-online-week/.

Srečno pri ustvarjanju kariere vam želimo tudi člani ekipe EFnews.

Danica Tajčman, EFnews

Okrogla miza: Kompetence prihodnosti
Okrogla miza: Talent VS. Skill
Delavnica: Kako kot študent navdušiti delodajalca?

Portal, katerega cilj je združiti ponudnike praks in študente, ki iščejo priložnost za prakso v tujini.

Prosta delovna mesta, mednarodni karierni sejem, virtualni seminarji in še več.

Odličen vir informacij za študente, ki načrtujete mobilnost v tujino. 

Linkedin vam pomaga bolje izkoristiti vašo profesionalno mrežo poznanstev ter vam pomaga pri iskanju zaposlitve.

Stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev ter prvi vir informacij med mladimi, ki iščejo karierne priložnosti med izobraževanjem in ob vstopu na trg dela.

Karierni centri UL

Stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev ter prvi vir informacij med mladimi, ki iščejo karierne priložnosti med izobraževanjem in ob vstopu na trg dela.

Boostaj svojo kariero na intenzivnem 3-dnevnem izobraževanju

Career Ready Boot Camp

KDAJ

27.09.2022

KJE

Online

Ali ravno zaključuješ študij in te skrbi kje in kako boš našel svojo prvo zaposlitev? Se sprašuješ, kje dobiti kulsko službo, o kateri si vedno sanjal? Kako prepričati delodajalca, da si prava oseba za ta “job”? Katere so kompetence, ki jih kadrovniki cenijo pri mladih talentih? 

Da, da, da in še enkrat da? 

Potem se nam pridruži na Career Ready Boot Campintenzivnem 3-dnevnem izobraževanju, ki te pripravi za vstop na trg dela.

KDAJ? od 27. do 29. septembra 2022

KJE? Online

Opremili te bomo z znanji in mehkimi veščinami, ki so nepogrešljive pri vsakem posamezniku. 

Kaj pravzaprav so mehke veščine? To so veščine, ki so pomembne za učinkovito in prepričljivo izražanje informacij, idej in sporočil. So tiste veščine, ki jih delodajalci pri zaposlenih najbolj cenijo med drugimi komunikacija, javno nastopanje, mreženje, timsko delo, kritično razmišljanje, prilagodljivost na spremembe in podobno.

V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju se od mladih, ki se prvič srečajo z iskanjem zaposlitve pričakuje, da imate številne veščine in sposobnosti, ki jih ni mogoče razviti v enem dnevu. Z njihovim razvojem je potrebno začeti že v času študija in na ta način graditi osebno konkurenčno prednost.

Na izobraževanju Career Ready Boot Camp se boš naučil kako:

 • prevzeti nadzor nad svojo kariero; 
 • napisati CV ter motivacijsko pismo;
 • zgraditi osebno blagovno znamko;
 • pustiti odličen prvi vtis; 
 • s pomočjo mreženja najti karierne priložnosti;
 • iskati prosta delovna mesta na Linkedinu;
 • biti pripravljen na zahteven selekcijski postopek;
 • biti finančno samostojen ;
 • in še več!

Pridružili se nam bodo strokovnjaki in delodajalci, ki ti bodo podali informacije iz prve roke! 

Boostaj svojo kariero ter se nam pridruži na Career Ready Boot Campu!

Te še nismo prepričali? Preberi kaj so o Career Ready Boot Campu povedali prejšnji udeleženci. 

Katja Trdin izobraževanje priporoča vsakemu študentu, ki si želi redne zaposlitve ali pa gre proti koncu študija

“Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem po izobraževanju izpopolnila svoj LinkedIn profil ter življenjepis in takoj dobila povabila na razgovor. Dobila sem tudi redno službo, kar pa je bil tudi moj glavni cilj v lanskem letu.”

Manca Rakovec ob prijavi na Career Ready Boot Camp ni bila čisto prepričana ali se je pravilno odločila

“Vendar sem že prvi dan ugotovila, da je program kvalitetno zastavljen in na njem sodelujejo usposobljeni posamezniki. Dekleta iz Kariernega centra EF pa resnično želijo pomagati bodočim generacijam. Na Career Ready Boot Campu sem se ogromno naučila, med drugim tudi kako uporabljati LinkedIn pri iskanju zaposlitve in mreženju. Največjo vrednost pa bi pripisala temu, da sem začela bolj razmišljati o svoji prihodnosti. Career Ready Boot Camp mi je služil kot izvrstna odskočna deska za iskanje nadaljnjih izobraževanj in investicijo v lastno prihodnost.”

Andrej Pišl pa se je na Career Ready Boot Camp prijavil z že kar nekaj delovnih izkušenj

“Vsebina je bila zelo zanimiva in praktično usmerjena, uporabna tudi zame, ki imam za sabo že kar nekaj delovnih izkušenj. Koordinatorska ekipa, in pa tudi gostje so postregli z nekaj teorije, a predvsem je bil poudarek na praksi. Program definitivno pozdravljam in priporočam udeležbo!”

Bodi “Career Ready” tudi ti in se nam pridruži na Career Ready Boot Campu!

Program

Osrednje teme Career Ready Boot Campa:

 • Personal branding
 • CV, motivacijsko pismo in prvi razgovor
 • Priprava Linkedin profila
 • Komunikacija s poudarkom na učinkovitih predstavitvah
 • Psihološko testiranje
 • Osebne finance
 • Učinkovito mreženje
 • Poslovni bonton
 • Poslovna komunikacija 
 • Okrogla miza – Prihodnost se začne zdaj! Načrtovanje kariernega razvoja

*Pridružujemo si pravico do spremembe programa